tel. 052/ 830-057   |   mob. 098 367-076   |   fax. 052/ 841-202   |   Fra Pavla Pellizzera 24a   |   52210 Rovinj   |   e-mail:info@zastita.hr

  ZAŠTITA NA RADU
     Ispitivanja iz područja ZNR
     Elaborati iz područja ZNR
     Školovanja iz područja ZNR
  ZAŠTITA OD POŽARA
  ZAŠTITA OKOLIŠA
  PROJEKTIRANJE I NADZOR
  REVIZIJA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA
  KONZALTING I INŽENJERING
  ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
  MJERNA OPREMA
  ZAKONSKA REGULATIVA
  PUBLIKACIJE
  ŠKOLOVANJA
  NATPISI
  IZVOĐAČI
  CIJENE NAŠIH USLUGA
  LITERATURA
  SAVJETOVANJE STRUČNJAKA ZAŠTITE
  NEKA RAZMIŠLJANJA
  INDEKS POJMOVA
  O NAMA
  NEKRETNINE
  MAPA WEBA

Ispitivanja iz područja ZNR (koja je poslodavac obavezan provoditi prema Zakonu o zaštiti na radu)

  • strojevi i uređaji s povećanim opasnostima - Obaveza je poslodavca obaviti ispitivanje prije njihovog stavljanja u uporabu, najmanje jednom nakon 2 godine njihove uporabe, poslije rekonstrukcije i prije početka korištenja na novom mjestu upotrebe
  • elektroinstalacije (rok: najmanje jednom u dvije godine)
  • buka i vibracije (prilikom otvaranja poslovnih prostorija, ukoliko postoji)
  • mikroklima (rok: najmanje jednom u dvije godine)
  • gromobranske instalacije
  • plinske instalacije
  • rasvjeta
  • Napomena: za neke instalacije koje bi mogle predstavljati opasnost za radnike nisu utvrđeni rokovi periodičkih ispitivanja.