tel. 052/ 830-057   |   mob. 098 367-076   |   fax. 052/ 841-202   |   Fra Pavla Pellizzera 24a   |   52210 Rovinj   |   e-mail:info@zastita.hr

  ZAŠTITA NA RADU
     Ispitivanja iz područja ZNR
     Elaborati iz područja ZNR
     Školovanja iz područja ZNR
  ZAŠTITA OD POŽARA
  ZAŠTITA OKOLIŠA
  PROJEKTIRANJE I NADZOR
  REVIZIJA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA
  KONZALTING I INŽENJERING
  ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
  MJERNA OPREMA
  ZAKONSKA REGULATIVA
  PUBLIKACIJE
  ŠKOLOVANJA
  NATPISI
  IZVOĐAČI
  CIJENE NAŠIH USLUGA
  LITERATURA
  SAVJETOVANJE STRUČNJAKA ZAŠTITE
  NEKA RAZMIŠLJANJA
  INDEKS POJMOVA
  O NAMA
  NEKRETNINE
  MAPA WEBA

Školovanja iz područja zaštite na radu (ZNR)

 • Osposobljavanje za rad na siguran način - Poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova radnicima koji prethodno nisu osposobljeni da ih obavljaju bez ugrožavanja vlastitog života i zdravlja, te zdravlja drugih radnika, osim ako iz procjene opasnosti proizlazi da ne postoje opasnosti za njihovu sigurnost i zdravlje, međutim za poslodavca je sigurnije sa stajališta sprječavanja vlastite odgovornosti da osposobi radnike na svim radnim mjestima na kojima je teoretski mogući nastanak ozljede (npr. od udara električne struje ili pada).
  Osposobljavanje provodimo u:
  a) teoretskom dijelu - predavanje i pismeni test
  b) praktičnom dijelu - kod poslodavca u određenom vremenskom roku o čemu se sastavlja zapisnik o praktičnoj osposobljenosti
  Tek nakon teoretskog i praktičnog osposobljavanja zaposleniku se izdaje uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način.
 • Osposobljavanje neposrednih ovlaštenika poslodavca - metodom neizravne nastave, uz izradu pisane pripreme (skripte), te odgovarajućeg teksta za pripremanje ispita i jedne konzultacije prije ispita.
  Ovlaštenici poslodavca koji neposredno rukovode radom ostalih radnika u poduzeću, odnosno neposredno nadziru rad radnika (neposredni ovlaštenici) moraju biti osposobljeni iz područja zaštite na radu ako se radi o tehnologijama u kojima postoji opasnost od ozljeda na radu.
 • Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu - metodom neizravne nastave, uz izradu pisane pripreme (skripte), te odgovarajućeg teksta za pripremanje ispita. Kod poslodavca koji zapošljava 20 ili više radnika oni između sebe biraju ili imenuju povjerenika radnika za zaštitu na radu, a broj povjerenika i njihov mandat utvrđuje se odredbama Zakona o radu. Bez obzira na broj radnika povjerenik se bira na mjestima rada gdje postoje povećani rizici za sigurnost i zdravlje radnika.
 •