tel. 052/ 830-057   |   mob. 098 367-076   |   fax. 052/ 841-202   |   Fra Pavla Pellizzera 24a   |   52210 Rovinj   |   e-mail:info@zastita.hr

  ZAŠTITA NA RADU
  ZAŠTITA OD POŽARA
     Ispitivanja iz područja ZOP
     Elaborati i pravilnici iz područja ZOP
     Školovanja iz područja ZOP
  ZAŠTITA OKOLIŠA
  PROJEKTIRANJE I NADZOR
  REVIZIJA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA
  KONZALTING I INŽENJERING
  ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
  MJERNA OPREMA
  ZAKONSKA REGULATIVA
  PUBLIKACIJE
  ŠKOLOVANJA
  NATPISI
  IZVOĐAČI
  CIJENE NAŠIH USLUGA
  LITERATURA
  SAVJETOVANJE STRUČNJAKA ZAŠTITE
  NEKA RAZMIŠLJANJA
  INDEKS POJMOVA
  O NAMA
  NEKRETNINE
  MAPA WEBA

Elaborati i pravilnici iz područja ZOP

 • Opći akt zaštite od požara (Pravilnik o zaštiti od požara) - izrađuje se prema Pravilniku o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara
 • Procjena ugroženosti od požara - pojašnjenje tko mora imati procjenu ugroženosti od požara nalazi se u Zakonu o zaštiti od požara (članak 7)
 • Plan zaštite od požara - izrađuje se prema Pravilniku o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
 • Plan evakuacije i spašavanja - prema Zakonu o zaštiti na radu (članak 61) ovisno o prirodi procesa rada, poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike
 • Elaborat zaštite od požara - izrađuje se kao posebna knjiga arhitektonskog projekta prema uvjetima MUP-a
 • PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA
  Temeljem čl. 61. Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96 i 114/03) poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike.

  PRIMJER SADRŽAJA:
  I. OPĆI DIO
  II. OSNOVNE ZNAČAJKE MOGUĆIH OPASNIH DOGAĐAJA I POSTUPCI
  1. POŽAR
  2. EKSPLOZIJA
  3. POTRES
  4. TERORISTIČKI ČIN
  III. ZAHTJEVI SIGURNOSTI ZA EVAKUACIJSKE PUTEVE I IZLAZE
  IV. EVAKUACIJSKI PUTEVI I IZLAZI IZ GRAĐEVINE
  V. OSPOSOBLJAVANJE DJELATNIKA ŠKOLE ZA PROVOĐENJE EVAKUACIJE
  VI. ORGANIZACIJA EVAKUACIJE SPAŠAVANJA
  OBRAZAC ZA ANALIZU GRAĐEVINE S OBZIROM NA EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE
  UTVRĐIVANJE EVAKUACIJSKIH ZONA
  OSNOVNI ELEMENTI ZA IZRAČUN VREMENA EVAKUACIJE
  IZRAČUN EVAKUACIJE PO EVAKUACIJSKIM ZONAMA
  Evakuacijska zona E - 1, E - 2, E - 3, E - 4, ...
  GRAFIČKI PRIKAZ OPTEREČENJA IZLAZA
  VII. AŽURIRANJE PLANA
  VII. ZAVRŠNE ODREDBE
  PRIMJENJENI PROPISI
  PRIVICI - GRAFIČKE PODLOGE SA UCRTANIM PUTEVIMA EVAKUACIJE I OSTALIM SIMBOLIMA