tel. 052/ 830-057   |   mob. 098 367-076   |   fax. 052/ 841-202   |   Fra Pavla Pellizzera 24a   |   52210 Rovinj   |   e-mail:info@zastita.hr

  ZAŠTITA NA RADU
  ZAŠTITA OD POŽARA
     Ispitivanja iz područja ZOP
     Elaborati i pravilnici iz područja ZOP
     Školovanja iz područja ZOP
  ZAŠTITA OKOLIŠA
  PROJEKTIRANJE I NADZOR
  REVIZIJA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA
  KONZALTING I INŽENJERING
  ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
  MJERNA OPREMA
  ZAKONSKA REGULATIVA
  PUBLIKACIJE
  ŠKOLOVANJA
  NATPISI
  IZVOĐAČI
  CIJENE NAŠIH USLUGA
  LITERATURA
  SAVJETOVANJE STRUČNJAKA ZAŠTITE
  NEKA RAZMIŠLJANJA
  INDEKS POJMOVA
  O NAMA
  NEKRETNINE
  MAPA WEBA

Školovanja iz područja ZOP

  • Prema čl.25 Zakona o vatrogastvu NN br. 61/94 svi zaposlenici moraju biti osposobljeni za provođenje preventivnih mjera za zaštitu od požara i tehnoloških eksplozija.
  • Osposobljavanje se sastoji od teoretskog dijela (šest školskih sati predavanje i pisanje testa) i praktičnog djela ( dva školska sata gašenje vatrogasnim aparatom i hidrantskim instalacijama). Nakon uspješno napisanog testa polazniku se dostavlja Uvjerenje o osposobljenosti.
  •