tel. 052/ 830-057   |   mob. 098 367-076   |   fax. 052/ 841-202   |   Fra Pavla Pellizzera 24a   |   52210 Rovinj   |   e-mail:info@zastita.hr

  ZAŠTITA NA RADU
  ZAŠTITA OD POŽARA
  ZAŠTITA OKOLIŠA
     Ispitivanja iz područja ZO
     Elaborati i pravilnici iz područja ZO
  PROJEKTIRANJE I NADZOR
  REVIZIJA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA
  KONZALTING I INŽENJERING
  ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
  MJERNA OPREMA
  ZAKONSKA REGULATIVA
  PUBLIKACIJE
  ŠKOLOVANJA
  NATPISI
  IZVOĐAČI
  CIJENE NAŠIH USLUGA
  LITERATURA
  SAVJETOVANJE STRUČNJAKA ZAŠTITE
  NEKA RAZMIŠLJANJA
  INDEKS POJMOVA
  O NAMA
  NEKRETNINE
  MAPA WEBA

Ispitivanja iz područja ZO

  • Obaveza ispitivanja u radnom okolišu odnosi se samo na one prostorije i prostore u kojima proces rada utječe na stanje u radnom okolišu, te je dano ovlaštenje inspektoru rada da prema potrebi naredi ispitivanje u radnim prostorijama i prostorima kako bi se objektivno utvrdilo stanje.
  • U radnim prostorijama, u kojima nastaje buka, vibracije, povećana temperatura, vlažnost i strujanje zraka obaveza poslodavca je obavljati redovna ispitivanja.
  • Ispitivanje emisije onečišćenja u zrak iz stacionarnih izvora.
  •